Shivat Haminim | IFCJ
Skip Navigation
Jerusalem

Shivat Haminim

Theme Image - Tu B'Shvat

English Meaning: Seven Species

Hebrew Translation: שבעת המינים

Theme: Tu B'Shvat

Tallit

August 16, 2018

Theme: Prayer

Hebrew Translation: טלית
Meaning: Prayer Shawl

Listen Now

Avodah

August 15, 2018

Theme: Prayer

Hebrew Translation: עבודה
Meaning: Work

Listen Now

Mizmor

August 14, 2018

Theme: Prayer

Hebrew Translation: מִזמוֹר
Meaning: Psalm

Listen Now